Žmogus kaip ant delno...

"Žmonės" 2008-12-20

„Įsivaizduokite, žmogus turėjo savo kelią, bet ėmė ir pasuko į šoną. Ten jo niekas nelaukia, ten ne jo šeima, ne jo veikla... Visa tai matyti delnuose."

„Įsivaizduokite, žmogus turėjo savo kelią, bet ėmė ir pasuko į šoną. Ten jo niekas nelaukia, ten ne jo šeima, ne jo veikla... Visa tai matyti delnuose: kairysis rodo tai, kas žmogui duota, lemta, o dešinysis - tai, kaip jis gyvena, ką daro, kokius klaidingus ar teisingus sprendimus priima", - įsitikinusi chirologijos specialistė, ezoterinių mokslų centro „Du pasauliai" vadovė Asta Svirkienė (37). O keturios Lietuvos įžymybės sutiko išbandyti jos teiginius savo kailiu.

„Matydama netinkamas kryptis delnuose, bandau žmogui paaiškinti, kodėl nesiseka, kodėl neranda savęs ar artimo, kodėl iš ligų neišbrenda", - aiškina ponia Asta.

Chirologija - mokslas, žinių sistema apie tipiškiausius rankos požymius, kuriais galima apibūdinti žmogaus charakterį, jo duotybes ir gyvenimo tendencijas. Chirologė aiškina ne burianti iš delno, o analizuojanti jį pagal tam tikras taisykles, dėsningumus, simbolius. „Nėra nieko blogiau, kai būrėja išdėlioja kortas ir pasako: „Tave paliks vyras... susirasi du meilužius... susirgsi... tau nelemta ištekėti..." Žmogus gautą informaciją užfiksuoja ir pats suka ta linkme. Bet juk kiekviename žingsnyje tenka rinktis, negalima žmogui įkalti vienos programos. Kaip gyventi, pavyzdžiui, su mintimi, kad niekada neištekėsi ar nevesi? Žodis turi didelę jėgą. Dar blogiau, kai žmogus nustoja domėtis pačia eiga, ėjimu kokio nors tikslo link. Tada net ir pasiektas rezultatas gali būti niekinis. O paprastai kalta lieka neva nesąmonių prišnekėjusi būrėja", - šypsosi ponia Asta. Aiškina, kad linijos delnuose yra žmogaus minčių projekcijos, kurios formuoja tam tikrų gyvenimo įvykių tendencijas ar net konkrečius įvykius. Pavyzdžiui: jeigu žmogus vaikystėje buvo muštruojamas, spaudžiamas, gali vystytis rankos trumpais, net deformuotais pirštais.

Chirologė pataria pirmiausia palyginti abi savo rankas: „Jeigu jos labai skiriasi, vadinasi, duotybė - sau, o aš - sau. Tarsi du žmonės būtų. Kuo daugiau skirtumų, tuo didesni vidiniai konfliktai kamuoja. Jei skiriasi širdies linijos, galbūt jausmus žmogus rodo ne taip, kaip skirta. O paskui stebisi, kad kiti jo nesupranta." Pagal įtrūkusias, nutrūkusias, nunykstančias linijas, susiformavusias salas, žvaigždes ar kryžius galima net pasakyti, kodėl žmogus susirgo ir ką reikėtų taisyti.

Ponia Asta tikina, kad delno linijos keičiasi priklausomai nuo to, kaip žmogus gyvena. Jeigu jis pradeda mąstyti apie tai, dėl ko anksčiau nesuko galvos, jo delne atsiras naujų linijų. Jeigu nustoja galvoti apie kankinusias baimes, baimių linijos gali nunykti ar bent sumažėti. „Būna, matai: duota lyg ir neblogai, o dešiniame delne - Dieve mano, kur nueita! Tai kaip jis nesusidurs su problemomis?! Pačios liūdniausios gyvenimiškų pamokų pasekmės - sveikatos rūpesčiai, - aiškina ponia Asta. - Delno linijos net tiksliau nei kortos pasako apie žmogų. Juk jis gali žiūrėti į akis ir meluoti arba ką nors neigti. Bet žvilgt į ranką - ir matai, kaip yra iš tiesų."

Gali turėti du vaikus

Po Skorpiono ženklu gimusį baleto šokėją Nerijų JUŠKĄ (32) valdo Vandens stichija. Tuo tarpu rankose veikia visai kita - Ugnies stichija su stipriu Žemės pagrindu. Sudėtingas derinys. Todėl neretai, pasak chirologės, jis kalba vienaip, o daro - kitaip.

Vandens stichijos žmonėms menai - tinkamiausia veikla. Svarbu, kad savo darbo laiką valdytumėte pats, nes Vanduo sunkiai paklūsta ritmui: yra įkvėpimas, darbas vyksta puikiai, jeigu ne - prastai. Ir ateityje žinokite, jeigu pasirinksite darbą prie popierių nuo skambučio iki skambučio, bus tragedija.

Delnuose esantis Žemės pagrindas rodo, kad jūs labai atsargus. Patekęs į naują aplinką, tarp svetimų, iškart pasiduodate nuotaikoms. Jeigu viskas gerai, įtampos nėra, šokate ir dainuojate. Jeigu tik kas nors negerai, užsidėsite kaukę arba tiesiog tylėsite. („Iš tiesų nemoku nutaisyti veido, kad viskas gerai. Ir jeigu koks žmogus nepatinka, jis tikrai tai pamatys", - pritaria ir Nerijus.) Dirbti tai, kas nepatinka, ar gyventi be meilės, dėl išskaičiavimo jūs negalėsite. Kitaip net pradėsite sirgti. Jeigu blogai, neapgaudinėkite savęs, kad viskas puiku. Ar tai būtų asmeninis gyvenimas, ar namai, ar darbas - iš pat pradžių turi būti dedamas teisingas pagrindas. Be to, jūsų rankose yra Ugnies, todėl jeigu kas nepatinka, galite viską sugriauti, mesti, trenkti. („Taip ir yra.") Noriu patarti nuolat pasikliauti pirmuoju įspūdžiu, intuicija, kad svarstant Žemė nenuslopintų savo abejonėmis ir sunkiais smėlio maišais prie kojų. („Aš staigiai sugalvoju, pradedu daryti, paskui staigiai suabejoju ir metu, bet žinau, kad vis tiek reikės padaryti, ir pamažu tenka grįžti.")

Veneros kalvoje, atsakingoje už jausmus ir santykius, - didelė įtampa. Nežinau, ar turite antrąją pusę, bet matyti, kad emociškai galite būti net labai atšiaurus žmogus. („Dėl to ir vienas", - burbteli.) Turite be galo daug jausmo, bet nieko neatiduodate. Jeigu situacija nepasikeis, jums gresia kraujotakos, širdies veiklos sutrikimai.

Labai aktyvinta Apolono kalva. Tai rodo, kad visose meno srityse jums turi sektis. Būkite artistas, žvaigždė, bet ne vadovas, nes nematau duomens, rodančio tokius gebėjimus. Prie Apolono kalvos labai graži žvaigždė buvo susiformavusi maždaug apie trisdešimtuosius metus. Turėjote gauti labai gerų pasiūlymų, sužibėti, būti įvertintas. (Trisdešimtmetis ir buvo ypatingas: jubiliejinis spektaklis, filmas apie mane..." - pritaria.) Deja, su šia žvaigžde į jūsų gyvenimą atėjo ir kitas pažinimas: pavyduolių, konkurentų, intrigantų veikla. Bet nesureikšminkite to.

Ties trisdešimt penktais metais formuojasi dar viena žvaigždė, tačiau ji gali būti susijusi su kiek kitokio pobūdžio pasiekimais. Jei neįsiklausysite į savo intuiciją, pagarsėti galite ir per nemalonų skandalą. Finansinė sėkmė taip pat turėtų nusišypsoti maždaug apie trisdešimt penktus metus.

Žinomumas, deja, nereiškia laimės. O jums labai svarbus jausmų komfortas, vienatvė visiškai netinka. („Kaip pirštu į akį. Tiek jausmo, o..." - atsidūsta.) Jūsų širdies linija labai sudėtinga, išsišakojusi. Vadinasi, į tam tikrą situaciją, impulsą galite reaguoti labai skirtingai. Net jeigu kas nors jus supykdo, nežino, kokios reakcijos sulauks: ar nuleisite juokais, ar išdėsite viską, ką galvojate. Apsidrausti nuo jūsų - neįmanoma. Įtikti jums sunku. („Tai žinau, nes man viskas turi būti tobula", - patikslina.)

Dėl vaikų: matau dvi labai aiškias linijytes. Vadinasi, du savo vaikus galėtumėte turėti. Bet tai gali būti tiesiog dvi „dūšytės", kurioms jūs būsite svarbus. Santuoka taip pat galėtų įvykti maždaug apie trisdešimt penktus metus, tačiau pagundų niekaip neišvengsite. Nebent tuoktumėtės keturiasdešimties. Tiesa, jeigu tik prasidės ramus, sėslus gyvenimas, iškart pasipils dviprasmybės. Gali atsirasti „pagunda" iš šalies... („Nerašykite šito, ir taip jau manęs visos bijo.." - koketuoja Nerijus.) Linijos rankose rodo įdomias permainas maždaug antroje gyvenimo pusėje, galbūt net išvažiuosite kur nors ilgesniam laikui. („O, Maskva, Paryžius..." - šypsosi.)

Nuolat turi būti matoma

Modelis Aistė Jasaitytė (28) - Šaulio ženklo (Ugnies stichijos) atstovė. Rankose - jautri ugnis. Pasak chirologės, po Šaulio ženklu gimę žmonės paprastai tampa mokytojais, ezoterikais, tikėjimo atstovais. Tai tarsi prigimtinė jų duotybė.

Laikui bėgant ir jūs savyje imsite tai matyti: darbas, projektai eis savo vaga, o vidiniai ieškojimai skatins ką nors perduoti ateinančioms kartoms. Toks žmogus nuolat turi būti matomas, ant scenos ar tribūnoje. Žvaigždės pavidalo dariniai delne rodo, kad žinomumo netrūksta. Bet tikrasis sužibėjimas dar tik formuojasi ir greičiausiai ateis per kitą veiklą ar kita forma.

Dviguba galvos linija - puiki duotybė. Vadinasi, daug energijos turi būti skirta mąstymui. Jeigu tik nustosite rinkti, domėtis kokia nors informacija, viskas - paskęsite abejonėse. Prasidės vidinė suirutė. („Taip ir yra", - pritaria Aistė.) Žmogus, turintis tokią dvigubą liniją, apdovanotas įžvalga, gali daryti išties fantastiškus atradimus. Bėda tik ta, kad aplinkiniams gali pasirodyti kiek „keistokas".

Tai, kad galvos linija šakojasi, reiškia, jog žmogui tinka rašytojo, žurnalisto, psichologo darbas. („Va, mano profesija dabar su tokiu darbu ir susijusi. Dirbsiu su moterimis, turinčiomis valgymo sutrikimų, stengsiuosi padėti joms susikurti teigiamą sampratą apie savo kūną", - neslepia.) Kita vertus, ugnis labai nekantri: išsėdėti vienoje vietoje su vienu darbu jai sudėtinga. („Tikra tiesa", - šypteli.) Todėl jūs niekada neapsistosite prie vienos metodikos ar sistemos. Ir neišgyvenkite, kad pradėjote ir jau neįdomu. Ugnis tokia yra - jos kantrybė trumpa. Jūsų misija - atnešti naujų sistemų, metodikų, veiklos, o kiti tegu jas įgyvendina ar tęsia.

Dabar jums labai palankus laikas kardinalioms permainoms: tekėti, skirtis... Nors jūsų santuokos linija - gana vėlyva, maždaug ties trisdešimt penktais metais. Net nerekomenduočiau skubėti, nes paskui vėl gali tekti dairytis... Tvirta, solidi, patikima sąjunga, kaip rodo linijos, laukia dar šiek tiek vėliau. Ugniai reikia aiškaus motyvo: kodėl aš tai darau. Pačiai sau reikės labai aiškiai atsakyti: kodėl teku? („Todėl ir neteku, kad motyvo kol kas neturiu", - šypsosi.) O motyvas turi būti aiškus ir vienintelis: myliu jį ir gerbiu. Kitaip jokių ilgalaikių santykių nėra ko tikėtis.

Maždaug iki trisdešimt penkerių gyvenimas išliks toks pat neramus: daug kelionių, veiklos. Vėliau linija tampa stabilesnė, ramesnė. Bet gali būti, kad namus turėsite ir Lietuvoje, ir kur nors užsienyje.

Linijos rodo tris „dūšytes" šalia jūsų. Dvi galėtų būti brolių, seserų vaikai, galbūt - partnerio iš ankstesnių santykių. Vieną bendrą - vėlyvą vaiką galite turėti.

 („O kaip apskritai dėl santykių?" - klausia.) Uždarumą rodo tamsėjanti Veneros kalva. Kita vertus, matomiems žmonėms viengungystės antspaudą neretai uždeda visuomenės spaudimas. Greičiausiai ir pačiai reikėtų keisti požiūrį: gal jūsų reikalavimai per dideli. Širdies linija rodo, kad įtikti jums sunku. („Niekas su manimi draugauti nenorės... Bet tiesos tame, ką sakote, yra", - pripažįsta.) Gyvenime jūs prisikūrėte standartų, etalonų ir norite, kad atsiradęs žmogus juos atitiktų. O juk kairės rankos duotybėje matyti, kad ieškote tiktai meilės.

Pribręs normaliems santykiams

„Jūsų gyvenime įvykusioms permainoms dabar labai geras laikas, - pažvelgusi į naujosios Seimo narės Donaldos Meiželytės (33) delnus pasakoja chirologė. - Bet sunkiai išsitiesiantys pirštai jau rodo labai didelį energijos praradimą. Jeigu neatsikratysite įtampos, galimas staigus sveikatos pablogėjimas, traumos ar uždegimai." („Jau geriu valerijonų lašus..." - atsidūsta Donalda.)

Jūs - Liūto ženklo (Ugnies stichijos) žmogus. Todėl ir permainos gyvenime vyksta staiga, netikėtai, viena per kitą. Tačiau jeigu pradės pabosti veikla ar ims varginti aplinka, greičiausiai atsitiks taip, kad jūsų entuziazmas nuslops, galbūt pradėsite ieškotis papildomos veiklos. Per ilgai užsibuvus erdvėje, kur nuolat jaučiama įtampa, yra pavojus pradėti fiziškai sirgti. („Esu išklausiusi pokyčių vadybos kursą ir žinau, kad pokyčiai - progresas ir yra į gera. Bet per pastaruosius pusantrų metų tikrai buvo sunku, daug įtampos. Sako, kas ketverius metus keisk vyrą, būstą arba darbą. Mano gyvenime vienu metu pasikeitė visi trys dalykai. Natūralu, kad neišvengiau įtampos", - paaiškina.)

Dažniau atsipalaiduokite. („Alkoholis?" - perklausia.) Jokiu būdu, nes delnuose bando formuotis priklausomybės linijytė: bet koks alkoholis, vaistai - žodžiu, chemija, jums yra nuodai.

Dešinėje rankoje dėliojasi labai nebloga perspektyva: likimo linijos tarsi laipteliai vienas iš kitos išauga ir krypsta Jupiterio, žyminčio autoritetą, link. Toks linijų piešinys chirologijoje laikomas vienu palankiausių ženklų ir rodo, kad žmogus nuolat augs.

Taigi visuomeninis jūsų gyvenimas - puikus, o štai su jausmais - sudėtingiau. Vieniša nebūsite, tačiau nemažai kliūčių prisistatėte pati. Galbūt kas nors labai smarkiai jus yra įskaudinęs, išdavęs ir nepavyksta to pamiršti. („Pirmas vaikinas šeštoje klasėje mane primušė, kad nenorėjau su juo bučiuotis. Mano požiūris į vyrus, žinoma, nuo to karto labai pasikeitė", - pusiau juokais, pusiau rimtai kalba Donalda.) Rankose per daug atsargumo, abejonių. Matau vieną ne itin ryškią sutuoktinės liniją, paskui - mylimosios, o trečia - ryškiausia ir solidžiausia. Paskutinė bus daugiau kaip trisdešimt penkerių, gal net keturiasdešimties link. Ir daugiau pagundų nebematau. Vadinasi, pribręsite normaliems solidiems santykiams, nes anksčiau buvę jūsų nelabai tenkino: norėjote kitokių dalykų, nei partneriai galėjo jums duoti.

Gyvenimo linija vienoje vietoje tarsi nutrūksta ir susiformuoja atšaka. Pagal laiką, manau, tai jau įvyko: maždaug apie trisdešimtus metus buvo nutraukti ryšiai su ankstesniu gyvenimu. Įvyko didelių pokyčių, rimtas šuolis. Linija kyla į viršų, vadinasi, tai tolygu išsivadavimui iš buvusio gyvenimo, perėjimui į naują kokybę. Ir nesigręžiokite į praeitį. Išmokote pamoką, ir viskas. („Bet vis galvoji, prisimeni..." - atsidūsta.)

Vieną vaiką turite? („Vieną", - atsako.) Galėtų būti taip, kad vienas vaikas - jūsų, du bus antrosios pusės, ir dar vienas bendras. Tik labai vėlyvas. Pirmojo jūsų vaiko linija labai stipri. Koks jo charakteris? („Taigi Ožiaragis mano Juta. Aiškina man nuolat: „Mama, nedainuok, tu man gėdą darai... Mama, baik išsidirbinėti... Vėl laiku negrįžai..." Ji be galo atsakinga ir savarankiška nuo pat kūdikystės", - šypsosi.) Ši linija tikrai daug ką koreguoja jūsų gyvenime, nes yra be galo stipri. Ir ji dar darys didelę įtaką jūsų gyvenimui. Bet tarp jūsų ir būsimo vaikelio bus visai kitoks ryšys - kur kas grynesnis, jautresnis.

Gal geriau netreniruokite...

Olimpinė čempionė, šaulė Daina Gudzinevičiūtė (42) - Ožiaragio (Žemės) ženklo atstovė. Tačiau, pasak chirologės, jos rankose daug Ugnies ir Vandens. Trys vienas kitam prieštaraujantys deriniai labai apsunkina gyvenimą, todėl kartais būna dienų lyg tyčia...

Žemė jumyse kalba apie tai, kad jums svarbus saugumas, užtikrintumas. Jeigu siekiate rezultato, jis turi būti aiškus, matomas, konkretus. Medalis - tai medalis, partnerystė - tai partnerystė. Kad ir ko imsitės, nemeluokite pati sau.

Nežinau, kokia jūs būtumėte trenerė... („Aš netreniruoju", - paaiškina Daina.) Ačiū Dievui, nes įtikti jums būtų labai sudėtinga. („Aha, paklauskite mano vyro. Jis papasakos, ką reiškia man įtikti... - šypsosi. - Turiu hipnoterapijos praktikos sertifikatą, leidžiantį man praktikuoti savo specialybės srityje. Tačiau pati dar noriu sportuoti, nes treniruoti ar ką nors mokyti man tikrai kantrybės neužtektų.) Gal geriau ir netreniruokite. Net iš klientų, jeigu tokių bus, reikalausite greitų rezultatų.

Jūsų delno Apolono kalvoje be galo daug pasiekimų linijyčių. Bet visos - tarsi duobutėje. Tai rodo, kad gyvenime daug pasiekiate, bet laimėjimais visiškai nesidžiaugiate. O gal su jumis niekas nesidžiaugia?

Širdies linija atsako už du dalykus: jūsų emocijas ir širdį, kaip organą. Ant šios linijos - pavojingos salelės, todėl pirmiausia reikėtų pasirūpinti širdele, duoti jai poilsio ir vitaminų. O meilės reikaluose stengtis atsikratyti nerimo ir netikrumo.

Jūsų permainų periodas prasidėjo maždaug nuo trisdešimt aštuonerių metų. („Tam tikra prasme nuo tų metų aš iš tikrųjų labai pajudėjau į visas puses: mokslai, nauji darbai, veikla", - paaiškina.) Gal ne nuo šiandien ar rytojaus, bet jau pradedate įeiti į etapą, kai kliūtys beveik išnyksta. Išvažiuojate į tiesiąją. Jūsų delne Saulės linijų kryptis - į priekį, vadinasi, pasiekimų dar bus. Iki keturiasdešimt penkerių metų jūsų potencialas smarkiai augs.

Jūs turite vaikų? („Ne, vaikų mes neturime. Tik šunų ir kačių", - šypteli.) Keista, nes jūsų delne - dvi aiškios vaikų linijos. Nebent visą meilę ir šilumą perkėlėte į savo augintinius. Matyti dvi „dūšytės", kurioms galėsite perduoti patyrimą. („Aš vyrą auklėju. Gal čia už du vaikus? Juk krūvis dvigubas..." - juokiasi.) Partnerystės linija, kiek matau, viena. Jeigu ir buvo kada kokių susižavėjimų, į stiprias linijas jie neišaugo. Taigi dar bandykite auklėti savo vyrą. 
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
LithuanianRussianEnglish

"Dievas uždėjo antspaudą ant kiekvieno žmogaus rankos, kad visi žinotų jo valią" Jobo knyga XXXVII;7