Chiromantija ir Chirologija

Chiromantija (graik. chiro - "ranka" ir mantika - "spėjimas, būrimas) - menas spėti apie žmogaus ateitį iš rankos, savotradicijomis siekia ne vieną tūkstantmetį.Įvairiais laikais įvairūs autoriai tvirtino, kad mokslas apie rankas buvo paplitęs visame pasaulyje: Senovės Egipte, Babilone, Šumeruose. Tačiau kol kas nėra atrasta rankraščių ar kitų įrodymų, jog chiromantija egzistavo būtent ten ir būtent tuo metu. Tačiau abejonių nekelia, jog chiromantija yra vienas seniausių mokslų pasaulyje ir apie ją galima rasti senuosiuose religiniuose tekstuose – Krikščionių Biblijoje, Brahmanų Vedose, poezijoje, prozoje, biografijose ir istorijoje.

Chiromantija praktikuojama ir šiais laikais. Pranašavimas iš delno linijų ir ženklų yra viena aiškiaregystės formų. Dažniausiai šią duotybę žmogus atsineša gimdamas.

Chirologija (graik. chiro - "ranka" irlogos - "mokslas") - mokslas apie rankas, paremtas stebėjimu ir patirtimi. Chirologijos esmėje slypi gebėjimas iš fragmentų ir atskirų ženklųįžvelgti visumą. Chirologijatiria žmogaus charakterį, polinkius, galimybes ir tendencijas. Šis unikalus mokslas, išsaugojęs tūkstantmetines tradicijas, turi didelias perspektyvas. Deja, kol kas daugelis žmonių linkę chirologiją tapatinti su chiromantija, tikėdamiesi išgirsti informaciją apie ateitį. Chirologija nagrinėja žmogaus charakterį, duotybes, atskleidžia gabumus ir talentus. Chirologijos pagalba galima atrasti nesėkmių ar ligų priežastis. Jos pagalba galima užkirsti kelią problemoms ar nelaimingiems atsitikimams. Reikėtų pabrėžti, kad chirologija kaip įrankis, puikiai tinka diagnozuoti tiek fizinę, tiek dvasinę žmogaus sveikatą.

CHIROLOGIJA ŠIANDIEN

Šiandien, medicina ir psichologija grįžta prie delno tipų diagnostikos ir mokslinių tyrinėjimų. Rankos stebėjimas gali padėti iš anksto įžvelgti besiformuojančią ligą ir laiku užkirsti jai kelią. Rankos tyrinėjimas psichologiniu aspektu leistų specialistams geriau pažinti žmogaus charakterio ypatumus, jo požiūrį į patį save irsupantį pasaulį. Rankos linijųanalizėdaugeliu atveju galėtų padėti išvengti tokių problemų kaip depresijos,savižudybės, įvairios priklausomybės. Ranka kaip diagrama, kurioje atsispindi visi žmogaus fiziniai ir emociniai pasikeitimai. Linijos keičiasi, kai keičiatės jūs: kai kurios išnyksta, atsiranda naujos, bet visa tai byloja apie jūsų unikalumą, taip kaip kiekvieno ranka yra unikali asmens nuosavybė.

DELNAŽINYSTĖS ISTORIJA 

Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
LithuanianRussianEnglish

"Dievas uždėjo antspaudą ant kiekvieno žmogaus rankos, kad visi žinotų jo valią" Jobo knyga XXXVII;7