Savirealizacijos patikros taškai delne

Pagrindiniai savirealizacijos patikros taškai yra 2: pirmasis – Galvos ir Likimo linijų susikirtimo taškas tie 35 metais; paskutinis: Širdies ir Likimo linijų susikirtimo taškas ties 50-55 metais (pav. Nr.1). Širdies linijos padėtis parodo biologinės pensijos periodą, kuris gali svyruoti nuo 50 iki 55 metų. Retais atvejais tas laikas gali būti 45 arba 60 metų.

Tarpiniai patikros taškai yra tarpe tarp Galvos ir Širdies linijų, žyminčių tarpinius penkmečius: 40, 45, 50 arba 55 metus.

Patirktos taškuose vyksta žmogaus savirealizacijos įvertinimas. Svarbiausi pasirtinkimai vyksta 17-19 metais, kai žmogus renkasi profesiją arba kaip bus kalbama toliau, savo savirealizacijos kelią. Tai labai svarbus pradžios taškas. Žinoma, reikia paminėti ir kiek ankstesnes investicijas į savirealizaciją, kurios prasideda dar vaikystėje. Čia kalbama apie investicijas vaiko gabumams sportui, muzikai, menui.

Jei žmogaus pasirinktas gyvenimo kelias yra teisingas, tuomet jo gyvenime vyksta pizityvūs dalykai, t.y. gavimas. Pavyzdžiui: žmogus gali būti pakeltas pareigose, pradėti savo verslą, klestėti. Jo asmeniniai santykiai, finansai ir sveikata – geri. Patikros taškuose galima pamatyti ką dar reikia nuveikti, kokie svarbiausi tikslo siekimo instrumentai tam turės būti panaudoti. Labai svarbu atkreipti dėmesį į žmogaus vidinę savijautą, jo būseną.

Jei žmogaus pasirinktas gyvenimo kelias nėra teisingas, jis pasirinko ne tą veiklos kryptį, tuomet pagrindiniuose patikros taškuose vyksta praradimai. Žmogus jaučiasi nelaimingas, dažnai kardinaliai keičia gyvenimo I veiklos kryptį. Asmeniniai santykiai arba netenkina, arba išvis nutrūksta. Galimos rimtos sveikatos problemos. Finansinė situacija žmogaus netenkina (pav. Nr.2).

Tarpiniuose patikros taškuose taip pat parodoma ar žmogaus pasirinkimai teisingi. Tai vyksta kas penkerius metus. Pagal tai, ar/kiek žmogus gavo ar prarado, galima daryti išvada apie tai, ar žmogus yra savo savirealizacijos kelyje. Tai labai svarbu, nes paskutiniame patikros taške, kuris būna apie 50-55 metus (šis laikas nustatoma individualiai, pagal Širdies linijos padėtį delne). Tai biologinės pensijos laikas, arba kitaip - žmogaus gyvenimo veiklos/darbų įvertinimas. Jei žmogus teisingai pasirinko savo savirealizacijos kelią, ir visus patikros taškus praėjo be didelių klaidų, tuomet jis gauna tam tikrus apdovanojimus ir savotiškai tampa laisvas. Žinoma, jis gali užsiimti tuo, ką darė lig tol, tik jau kita – aukštesne – kokybe. Arba agali užsiimti tuo, ką visada mėgo arba norėjo daryti. Pvz.: keliauti, rašyti, išvedinėti retų augalų rūšis, mokyti.

Kai žmogaus savirealizacijos kelias pasirinktas neteisingai, paskutiniąjame patirktos taške gali vykti globalūs praradimai. Žmogus gali likti be darbo, be artimų žmonių. Jis gali labai rimtai sirgti, o kai kuriais atvejais – išeiti (mirti). Gyvenimo kokybė žmogaus netenkina, jaučiasi išsekęs, vienišas ir be jėgų. Žinoma, paskutinis patikros taškas dar nepasako, kad žmogus neturi galimybių pakeisti savo gyvenimo. Bet žinome, kad su amžiumi žmogus konservatyvėja, jis tampa savo baimių ir įpročių vergu. Todėl kardinliai pakeisti savo gyvenimą kartais tokiam žmogui būna tiesiog neįmanoma. Suprantama, visada reikia palikti vietos aukštesniąjai jėgai, kuriai yra pavaldus žmogaus likimas.

Asta Svirkienė

Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
Reklaminis skydas
LithuanianRussianEnglish

"Dievas uždėjo antspaudą ant kiekvieno žmogaus rankos, kad visi žinotų jo valią" Jobo knyga XXXVII;7